Tuesday, July 11, 2017

瓜::20170707

從來唔覺得應該要消費兒子
但當知道佢考第一的時候實在感動得要命
從冇唸過大懶蟲可以得第一
其實佢考試前都打機睇電視
而且都只係係咁意溫一次
中期試仲溫錯書 =.=
不過我知佢好專心聽書兼好記性

我想佢知道我以佢為榮

不過貫徹我低調的作風都只係俾最接近的人知

Monday, July 10, 2017

瓜::20170710

呢排瓜鐘意同我講工作
佢想唸一樣工作適合佢大個做
暫時佢都係想坐寫字樓涼冷氣
我同佢講每一樣事情都係自己先認識至可以管理下屬
佢好有心機聽我講
希望依家教定佢先
大個反叛期都明白

第二晚我同佢講工作金錢管理投資同節約
希望佢唔會同我一樣咁大洗應洗則洗

對金錢有多一點慨念

Wednesday, July 5, 2017

瓜與模範邨

尋日同陳生講開有個同事住"模範邨"
之後瓜話咁佢咪好慘囉!
: 乜咁慘呢? (莫非咁細就歧視公屋?)
: 佢條邨 '無飯' , 冇飯食呀!
好明顯個腦淨係唸住食 =.=


一向臨瞓前都會同瓜傾計
不過一般都係我問佢答, 關於學校的事
或者佢講我聽, 滔滔不絕的講佢打機的事

尋晚佢好主動的問我叫我講我的事
所以我同佢講左工作同事業
然後我叫佢都唸吓將來好計劃一下
佢話想返9AM-12NOON, 呢個時間就啱佢
仲話想再舖, 一間唔會著火的舖

以前佢都講過想開茶餐廳

基本上我當佢大人
我地都冇乜嘢唔講得
唔明咪講到佢明囉
Blog Widget by LinkWithin