Saturday, March 17, 2012

沖繩::美之海水族館

呢個係唯一一個要求必到的景點.
很喜歡逛水族館的說!

結果呢...
這個水族館比想像中要小很多啦...
但係...
以下呢個畫面都係超震撼的!!

超大平幕~
看!
三大條鯨鯊同好多魔鬼魚!!!
好正係坐係隔離個餐廳仔一路睇魚一路食飯~
天色唔多好...
好大的風兼又開始落毛毛雨.
又唔啱時間睇表演.
隔離仲有幾個館又有花園,
但雨似乎愈來愈大,
沒有流連很久就離開啦.

相片沒有很多,
因為我長期要抱住阿瓜都冇多餘的手影相啦....

No comments:

Blog Widget by LinkWithin