Saturday, December 24, 2011

幼兒園::一個月後

轉個眼瓜瓜都返咗個幾月學啦.
我覺得呢個係正確的決定.
雖然一返學就病咗 :(
不過好快就冇事啦.

返學的最大好處係佢習慣聽指令,
學識坐定定,
佢會坐定食飯食茶點聽故事,
仲會自己攞張櫈俾你添~
同人的情感處理都好啲,
可以同陌生人握手,
收佢地俾的東東,
熟啲可以主動的抱抱同鍚鍚.
大喊大叫的事情都少咗好多.

相對起其他小朋友,
原來瓜都好乖架啦.
會 tidy up,
會自己玩,
唔會爭玩具.
人地啲玩具周圍放都會主動放好,
人地開門佢去關門都算好有手尾~

一步一步由堂堂淨係掛住自己飲水,
到可以自己跳舞,
到坐定定聽故事,
到任意的玩水彩,
下一步想佢自己主動入班房忘記啲玩具.
更希望係再面試其他幼兒園時表現會好啲!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin