Thursday, October 13, 2011

16個月瓜瓜::泰國旅行

好多人嫌煩,
未必帶個仔去旅行,
但係我覺得同埋個仔去旅行好溫馨.
連續咁多日二十四小時都三人行,
好難得.

瓜瓜每一次去旅行都識多一點點.
去檳城的時候識企.
係開平識自己落床.
係廣州就學識自己行樓梯.
泰國就識用門牙咬嘢.

泰國好啱瓜瓜去,
佢成日都好似講泰文.

食物方面我地餐餐食泰國菜都唔啱瓜瓜食,
不過我地早餐就攞定烚雞蛋,
一早攞三隻,
早午晚就算食物唔啱食都有後備.

去泰國冇帶車仔,
泰國的路唔適合推車仔, 又高又低,
除非你唸住淨係行商場.
而且我鐘意瓜瓜自己唔肯行的時候抱住佢,
可以一路行一路指一路教.

瓜瓜再大啲,
希望佢係一個好肯行路的小朋友啦,
唔係再去旅行成日抱就手都斷啦!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin