Sunday, August 28, 2011

光波爐雞翼+魷魚肉餅+炒白菜仔+例湯焦點係呢個雞翼,
雖然係吉之仔調味的,
不過用光波仔整個皮真係好乾身好脆又唔會油油的~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin