Tuesday, August 16, 2011

瓜瓜打爛嘢

事情好簡單:
行百貨公司,
懶惰的瓜瓜想落地行.
我地睇塑膠密實盒,
點知隔離係有玻璃 / 陶瓷的東東,
手多多的瓜用玩塑膠的方法玩瓷器,
結果就打爛啦.
第一次出街打爛嘢.
(似乎都會陸續有黎...)
(不過冇人叫我地賠錢喎.)

唸緊屋企有冇易打爛而佢又攞到呢??
都要有心理準備有日會打爛我嘅嘢啦.

1 comment:

wedding dresses said...

Thanks for sharing this with all of us. Every girl has her most beautiful moment in the life just when you wear your own wedding dresses in your wedding.You can visit our wedding dress shop.Cheap wedding dresses have good quality. You can find ball gown wedding dresses,mother of the bride dresses,mermaid wedding dresses,flower girl dresses,strapless wedding dresses,a line wedding dresses,plus size wedding dresses,column wedding dresses,beach wedding dresses,empire wedding dresses,tea length wedding dresses,bridesmaid dresses,cocktail dresses,evening dresses,prom dresses your dream. Get your wedding dress in our bridal shop. Finally,I hope you have a happy wedding.

Blog Widget by LinkWithin