Thursday, August 4, 2011

登爵尼斯蟹+丸丸菇菇米

登爵尼斯蟹好大隻!!
來自美國,
個殼大過隻手板,
不過食食吓好鹹,
同埋太大隻啲肉都比較嚡,
試過就算啦.


各式丸丸是台灣貨,
有普通的芝心丸,
依家常見的魚蛋包年糕,
同最新發現的芋心丸,
那個芋蓉餡好好味!!
菇菇係韓國小菇,
好爽口!
最鐘意買菇菇,
又易洗又易整!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin