Thursday, April 14, 2011

蒸金蠔+五香豬軟骨+蝦乾飯

又係流浮山之夜~五香豬軟骨
吃埋冰櫃入面的蘿蔔仔.
沒有太夾又唔太怪.


蒸金蠔
原本想煎,
星星話蒸唔使煩.
但係啲蠔比以前鹹,
係咪曬的時候落咗鹽?


蝦乾飯
放係飯面一齊蒸,
放多隻蛋俾瓜食.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin