Tuesday, March 8, 2011

粟米冬瓜湯+魷魚炒X菜

呢個X菜識讀唔識寫,
係清明節前後先有.
(阿媽後來話應該咁寫: '喬')
嗰幾塊牙帶係奶奶俾嘅.

冬瓜買得太少,
煲完淨係夠瓜瓜食.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin