Monday, March 14, 2011

又講幾句

在家購物
購物狂唔出街就冇得購物?
當然唔會啦,
felissimo, asos.com, 淘寶都係我常到的地方.
個個月都買到嘢 :D

學習煮飯
唔返工的時間都唔係白過.
每一日都學煮飯 :p
不過回報唔係金錢,
係家人的笑容同讚美.
可能有一日可以開私房菜呢~
(天方夜譚...)

日程
星期一, 三, 五就回娘家,
星期六就到婆家,
都好充實兼寫意啦.
同埋有件事情去預期個人冇咁頹,
而且每日都有人同我講吓嘢唔係會口臭啦.

電話
冇做嘢係完全唔使帶電話, (其實係成日都唔記得...)
帶三寶: 八達通, 信用卡, 身份證就得啦.
買餸就係咁意攞幾十蚊囉.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin