Thursday, March 3, 2011

焗魚手指+菇菇炒菜心

瓜瓜病咗廢事買餸,
係雪櫃搵食就算啦.

終於用一下個光波爐,
小時候很喜歡魚手指啦,
因為可以點沙律醬!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin