Friday, February 25, 2011

栗子炆雞+翠玉瓜炒金菇

係咪好似好勁呢?
栗子炆雞!
但現實係估唔到咁易!
仲好好味添~
參考 3 step cooking
斬雞唔需要擔心,
買兩隻雞肶係雞檔叫人斬埋.,
唯一的難題係去到間南貨店唔知應該買幾多磨豉醬囉!
(但係就學識咗磨豉醬同麵豉醬的分局, 係前者鹹啲同磨細粒咗啲豆.)
最後買咗 $5,
至少可以食三次.

翠玉瓜炒金菇
個瓜落水多咗淋咗啲.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin