Sunday, February 20, 2011

西洋菜湯+蒸紅衫魚+炒西蘭花+梅菜蒸肉餅+蒸雙腸

唔好唸住兩個人食咁多嘢!
其實係媽媽整好攞黎我屋企煮.
不過都只不過係三個人份...
完全食唔晒!No comments:

Blog Widget by LinkWithin