Thursday, October 28, 2010

雞肉串+雜菜煲+三文魚骨

好又一餐, 唔太好又一餐 :p

吉之島 $10 任選三包菜, 今次煮咗兩包, 芥菜同白菜,
仲有煲粥餘下的腐皮.

三文魚骨係吉之島的現賣,
剛出爐而且自己唔會整.
好大盒要分兩次食.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin