Tuesday, September 21, 2010

影家庭照::MyMemory

早一日有人打黎 reconfirm,
當天早上個攝影師又打黎提我帶四至五件衫幫瓜瓜換, 另一條白色毛巾.
地點係太子,
都唔難搵,
係金都後面嘅街.
去到都等咗好一陣子,
因為上手影完要清場喎.

影相係有用閃光燈,
不過佢話係最弱嗰隻.
佈景呢,
都冇乜幾多個,
你可以話因為呢度唔係專影 bb,
更加冇 bb 造型提供.

有啲窗台位囉,
不過個 '窗台' 得 1' x 2',
佢叫我就咁放個仔'爬'係度 / 坐係度,
個窗仲要成半腰高!
我覺得好危險囉.
佢叫瓜瓜坐係個箱上面,
但係瓜要有嘢墊係至可以自己坐,
佢地冇呢方面的道具.
另外就用拉落黎嗰啲背景紙,
原本係白色架,
不過有大量黑色的腳印囉,
仲叫我地一齊瞓係上面!
包括瓜瓜, 不過瓜就先放毛巾係底!
實在唔掂囉.
我相信大部份的家長都接受唔到. (除咗我地 :p)

人地其實俾你影兩個鐘,
最後因為瓜瓜扭眼瞓喪喊,
都冇換晒啲衫.
只係玩咗一個鐘左右就完成.

全程都係影啲白底白衫的相,
我有預感結果係得到一批爆光的相!

唔會推介係度影室內,
無論係影 bb 定影結婚.
個場又細,
啲景又頹,
相片質素後話.

覺得應該係我幫瓜瓜影嗰啲仲靚囉....
不過叫做有人幫我地影一家三口,
睇怕都唔會加錢買相架啦.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin