Wednesday, September 1, 2010

木門::和富木業

因為冇用鐵閘,
所以大門想揀個得體啲.
木門的店唔多,
最後決定和富木業,
相比下呢間多啲木紋的選擇,
款式, 顏色都多啲.

雖然我鐘意一室的白,
大門要深色少少,
怕有手印 :p
要咗山紋胡桃實心木,
有少少橫線咁.

房門個款差唔多,
係小山紋水曲柳見紋銀白色空心,
我鐘意呢個銀白色,
其他的店都冇.
廚房門都一樣色, 係中間通心加件清玻璃.

購自灣仔和富木業
Tel: 28363995

No comments:

Blog Widget by LinkWithin