Thursday, August 26, 2010

瓜瓜::3Months


瓜瓜真係知道我返工架,
突然間,
一踏入八月佢就戒夜奶啦.
夜晚 ~9:30 最後一場,
佢一瞓就到第二朝 ~5:30!

返工有冇好掛住瓜瓜?
可能之前困得太耐,
反而覺得多咗一點自由,
慢慢調較番以前的步伐,
唯一分別係夜晚少咗出街,
但係星期六日又一定要出街囉.

瓜瓜本身就冇乜特別,
大舊咗啲,
對眼精靈一啲,
聽人講嘢又叻一啲.
係咁衣衣吖吖冇乜特別啦.
食手可以好準確的一移就放入口囉.

在轉第二階段的奶粉,
又回復係咁嘔的階段...
----------------------------------------------
2 months 1 week
現在妳的寶寶 2 個月大了,他正在學習控制他的身體和情緒,當他高興時,他會變得越來越好相處。他會聆聽新的和不同的聲音;他會東張西望地找有趣的東西來看;他會很專注地(雖然很短暫) 集中在任何抓住他的注意力的東西上。最明顯的是他真的很喜歡看他的手,把它們擰在一起,然後塞在嘴裡。

咕咕聲是他表達快樂的方法,也是練習他的聲帶的方法。現在妳可以和妳寶寶「對話」了,當他發出咯咯聲或咕咕聲時,請說一些東西或同樣發出咕咕聲回應他,然後等他「回應」妳。現在「交談」其實是寶寶學習說話的開始!

2 months 2 weeks
妳的寶寶一天一天茁壯成長,現在她趴著的時候,可能會抬起頭、胸和肩膀了。當她這樣「起飛」時,寶寶看起來可會很可愛呢。如果她長得特別強壯,當她趴著的時候,可能可以用手臂把自己撐起來呢。

當寶寶趴著的時候,請拿一個玩具在她面前,稍稍逗弄她一下,幫助她練習這個技巧。雖然她無法碰到它或向前移動,她還是會想把自己抬起來看的。寶寶至少到 6 個月大才真正懂爬,但這些預爬的動作正好幫她鍛鍊肌肉,好讓她長得更強壯。在她真正會爬之前,她可以稍微移動一下,以及滾動。記住,給寶寶機會讓她可以像這樣趴著是很重要的。不妨當她心情愉快的時侯,把她從嬰兒床抱出,伏在地上或軟椅上,多作這個規律的「遊戲」吧。

2 months 3 weeks
妳的寶寶是一個優秀的聽眾呢。他能認出妳的聲音,而且在聽到妳的問候時,他會用笑來表達他的高興。妳可能注意到寶寶聽到新的聲音時,好像變得不友善 – 而且只有在他可以分辨出聲音來自何處之後,他才會再開始踢腿或移動手臂。

他對於使用五官來認識他的世界也感到很興奮。其實,妳可以看出他是多麼努力地吸收他每天接收到的新訊息。如果有什麼事情吸引住他的注意力,請注意他會多麼努力地全神貫注,以及凝視。他正在許多層面上吸收新事物呢。

現在有更多東西可以迷住妳的寶寶了:新玩具的對比色、天花板風扇的運轉或沙沙做響的樹葉、水流的聲音,以及廚房水槽裡鍋子的嘩啦嘩啦聲。

2 months 4 weeks
妳的寶寶已變得很靈活,而且對自己的手已經有意識了,她正像福爾摩斯一樣偵查著它們呢。她會把雙手翻來翻去,好從各個角度看她的手指。她會打開又合上她的拳頭,看著每隻手指上上下下移動。幾乎就好像她把她的手當成玩具一樣呢。要幫助妳的寶寶開發她那發展中的眼–手協調性,請在她的手剛好碰不到的地方掛一個玩具,讓她可以去抓它。

妳的寶寶也會把一隻手指頭或整個手放進她的嘴巴,這是她學習有關她的手的另一個方法 – 感覺它的肌理、它有多大,以及它嚐起來像什麼。手很方便用來探索這個方法,因為它就在寶寶的面前,而且永遠不會不見了。

但最後妳會發現,她會把她身邊的各種東西都放進她的嘴巴裡,藉此來發現這些東西。對寶寶來說,這是她收集世界的新資訊很重要的方法 (而對妳來說,這時候要開始注意硬塞的風險,避免寶寶隨意放細小危險的東西到嘴巴裡)。

info from Johnson's Baby

No comments:

Blog Widget by LinkWithin