Thursday, July 1, 2010

廁所磚::Venis

對於廁所磚比較有要求,
做一次未來廿年都唔會再整,
一定要耐看,
而且質料要好,
我唔介意俾少少,
個廁所有幾大啫.
用咗最多時間去睇,
駱克道行咗好多好多次,
心水天天在變.

星星其實比較喜歡 PORCELANOSA,
但我說 VENIS 的設計較大體.
原來都是同一間公司.
一樣是來自西班牙的 PORCELANOSA.

廁所的牆 -- 我只要白色, 這個扮馬賽克珍珠色, 好廁所 :P
不過一大塊 1'x2', 清潔就易過真的馬賽克啦.
Nacare Blanco

廁所的地 -- 一路都偏愛有閃底的地磚, 原本用番自家用那個銀閃, 這個是較深灰的金閃, 又是他比較喜愛, 是但啦, 是深灰的是就可以. 張相實在睇唔到個效果.
Homogeneous

購自灣仔 Venis,
Tel: 25118220

2 comments:

mmlo said...

那個馬賽克磚看來很不錯

芷蔚 said...

實物靚好多架~

Blog Widget by LinkWithin