Monday, July 19, 2010

乾衣機::TGC RJD600

乾衣機都唸住用煤氣乾衣.
據聞啲衫會軟熟啲同冇咁易縮水.
TGC 得兩個選擇, 6 公斤或者 4 公斤,
4 公斤真係太少啦,
一個人就差唔多,
多咗個小朋友多咗好多嘢洗,
淨係嘔奶嘔落我件衫度都洗死我!

TGC RJD600

整體尺寸 高 x 闊 x 深 (毫米 / 吋) 661 x 650 x 530 / 26 x 26 x 21
最高乾衣容量 公斤 6
電腦乾衣程序選擇 5
自選乾衣程序選擇時間 分鐘 5 - 80
用氣量 兆焦耳/小時(千瓦) 最高:16.7(4.6), 最低:6.7(1.9)
重量 千克(磅) 32 (71)
電源供應 交流電220伏特 (50赫)
顏色及物料 白色
特點
1. 智能濕度感應,乾衣效果完美柔順
2. 特大乾衣鼓,一機乾衣最高可達6公斤
3. 輕觸式控制板,方便易用
4. 電子時計,可顯示剩餘乾衣時間
附註
1. 規格如有更改,恕不另行通知
2. 免費包零件保養3年
3. 免息分期10個月
4. 免費標準安裝
5. 免費送貨服務
6. 若選擇加裝排濕喉套件需另收費
7. 另備有適用於RJD600的乾鞋架可供選購
8. 煤氣乾衣機適合安裝於廚房、露台或工作間
9. 乾衣機頂應預留150毫米空間以方便安裝排濕喉

No comments:

Blog Widget by LinkWithin