Monday, July 26, 2010

Copy::港孕婦赴深圳突早產

好在冇早產...
預產期前兩個禮拜我都有去深圳!
唔覺意係內地生仔真係冇香港出世紙架!
---------------------------------------------------------
港孕婦赴深圳突早產
2010年07月26日 蘋果日報
【本報訊】懷有雙胞胎的港婦何太,預產期是今年 9月 12日,本月 3日,她挺着七個多月的身孕到深圳探望母親時,兩個小生命卻搶閘在深圳出生。「內地人個個搶住到香港生仔,我兩公婆都係香港人,估唔到竟然會響深圳生 BB。」何太昨向記者說:「呢次錯誤嘅行程,令我後悔終身。」


「累兩女冇香港出世紙」
五年前取得單程證來港與丈夫團聚的何太( 34歲),在港從事地產經紀;懷有雙胞胎的她,本月 3日休產假時到深圳探訪母親,打算與母親住幾天就回港待產。
本月 8日清晨 5時許,她突然胎動,當乘坐的士趕去羅湖口岸等待開關返港時就破了羊水,遂轉到深圳第一人民醫院。兩名女兒分別於當日 5時 47分及 55分出生。
「香港生 BB每日只畀 100蚊床位費,但喺深圳我就已經使咗 6萬幾蚊人民幣。」何太昨在深圳向記者說:「如果唔返深圳,我兩個女就唔使響深圳出世;自己累咗兩個女冇香港出世紙。」她最煩惱的是為女兒辦理來港手續,並向港府及深圳市政府求助。據悉,何太只要提供夫婦居港證明,最快可於六個月內辦理女兒來港的證件。

No comments:

Blog Widget by LinkWithin