Tuesday, July 27, 2010

嬰兒游泳池

阿哥話依家國內興玩呢個游泳池,
陪月都話BB可以做吓運動,
佢又有經驗同 BB 玩過呢個池,
所以我又買咗個啦.
點知個店主一路都冇寄黎,
過咗度氣又唔再買啦,
又覺得好阻地方囉.

我唸瓜瓜應該會玩得好開心啦,
呢排都好鐘意沖涼.
可能運動吓手腳,
唔洗淨係食同瞓 :P
係就係用多少少水囉...

淘寶有好多相似的泳池仔.

嬰兒遊泳池套裝
套装配置包括:
1、全透明彩绘水池一个 高73*直径70 (注水后尺寸)
2、支架管6根 不需要充气 顶部一圈是充气的
3、婴儿游泳脖圈一个(通用码,适合0-8个月的宝宝)
4、充气设备-气筒 一个
5、1.2米长排水管子一根
6、婴儿游泳抚触教学光盘一张
7、婴儿游泳水温卡一张
8、专用修补包一个
9、产品使用说明书、售后服务卡 一张

No comments:

Blog Widget by LinkWithin