Sunday, July 4, 2010

係咁買係咁買

生咗仔之後每次出街都好多嘢買.
唔係就尿片,
唔係就濕紙巾,
又或者其他濕濕星!

全部都唔敢一次過買太多,
有啲又剛試用,
奶粉太阻地方,
尿片又驚 bb 大得快唔啱用,
濕紙巾又怕放得耐會乾,
但係又驚要用的時候冇,
唯有次次出街都買少少嘢返屋企啦....

1 comment:

阿儀 said...

極度同意你嘅講法!!

Blog Widget by LinkWithin