Wednesday, February 3, 2010

愈來愈短

因為新年要見人,
就剪一剪頭髮啦.
不過講真, 我唔鐘意短髮,
個頭又大又圓又白痴 :p

今次真係最後一次咁短,
因為唔鐘意啲頭髮頂住條頸巾個髮尾亂七八糟,
之後唔凍唔需要頸巾啦,
下次都係同髮型師講要留番長,
個個月要剪頭髮真煩!
晒錢晒時間!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin