Monday, January 25, 2010

'死' 的對話

星: 尋晚我淨係食咗一碗麥皮同個橙, 個肚即刻 lup 咗呀, 今晚又食麥皮, 我會唔會死架?
我: 係死呀快啲, 橫掂你啱啱買咗保險.
星: 未喎, 未生效喎.
我: 吓? 咁唔好死住啦.
星: 我都想益吓你架, 如果我死後你身無分文, 仲唔鬧死我呀?
我: 咁你就精啲. (心唸: 身無文分我攞你出黎鞭屍!)

一日到黑就講死,
我地真係無聊到痺.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin