Saturday, January 2, 2010

無聊兩句

大家說近來部落格的內容都是圍繞著生仔的事情,
對, 忙完結婚的事, 就是生仔的事.
冇辦法啦, 樣樣都唔識, 樣樣都好新奇,
咪樣樣都寫吓囉.
我地的新婚生活就係一齊研究小朋友的事.
好彩工作唔忙.
我們這個行業, 在聖誕的時候, 客人都放假了,
然後又新年, 農曆新年,
一路都靜英英的, 都是淡季,
所以都比較清閒,
而且公司那些怪老頭都死得七七八八,
係公司悶到死, 都冇事冇幹 :p
(我呢啲人唯恐天下不亂 :p)

No comments:

Blog Widget by LinkWithin