Sunday, December 20, 2009

退休生活

爸媽又返大陸自駕遊,
唔需要定時間, 唔需要定目的地,
60 歲退休又有力氣金錢冒險的心去周圍玩.
很悠閒.

遊山玩水實在有年齡所限.
20 歲的時候乜都夠膽玩,
依家條命貴咗, 顧慮多咗,
開始有啲畏高 :p

到我 60 的時候,
個世界會點呢?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin