Friday, November 13, 2009

Maple 跟進

總監話超唔得,
我都覺得係.

我個 part 呢就係結婚前一日冇人打俾我第二日佢地幾點會到,
當日亦冇人同我講佢到咗定走咗?
零交帶.
雖然我只係需要佢舖兩張枱有加個 backdrop 布咁大把.
其他的我都係總監攪掂.

當日總監早了一個小時到場擺檔,
她跟我說了這些:
- maple 的人完全冇同佢打招呼.
- 見你放好咗個大相架, 佢地只顧自的走去裝飾.
- 工作做好了, 並沒有走來問一下是否妥當.
- 無聲無息的來, 無聲無息的走.
後來仙地同學話該工作人員有跟她說 3.30 pm 會回來收檔.

服務態度實在係零~
好在我都唔係俾好多嘢佢地做,
加埋係酒店 discount coupon,
個心都舒服啲.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin