Thursday, November 5, 2009

永別

重申一次,
我倆對死亡實在百無禁忌.
不要跟我 '啋~啋~啋~'

好多時我地分別的時候,
我好少講 '拜拜' 或者 '再見'.
我鐘意講 '永別喇' 或者 '分手啦'.
佢都耐我唔可.

經過尋日的骨髓捐贈,
今日佢出街的時候,
我又講永別.
佢: 小心你一語成籤!
我: 咁都好, 成為先知下半生都唔休.
佢: 但係我未簽器官捐贈喎, 都好, 可以保留全屍. (尋日紅十字會派晒器官捐贈証!)
我: 留黎都冇用啦.
佢: 我可以種樹喎!

也好,
都可以為環保出一分力.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin