Monday, September 21, 2009

飾物::速遞 x2 again

魚與熊掌之爭, 魚嬴了.
因為看上了這個頭飾,
覺得它跟魚比較配.
而且魚比較長 :)

官方照

實物照,
唔係 headband, 係放上頭夾住嘅.
進場係佢啦~

最後因為白色 2 米幾的冇貨,
買咗條 3 米長幾嘅添 :)
真係拖地架!!

官方照

實物照, 喱士很美~


還有係利時小店買的珍珠頸鍊,
因為係淡水珠, 很相宜~

三件貨都好靚架~
好開心呀 :D

No comments:

Blog Widget by LinkWithin