Monday, August 10, 2009

Wedding Shoes::Sauvignon (4)

攞咗啦,
該釘珠的地方都釘了.
(不過都係兩隻腳唔同架...小心看就知道.)
有少少的皺紋,
小姐話因為兩隻鞋係盒內叠成,
放出黎一排就冇事.
好奇怪有一隻鞋籠上印上的牌子名是脫色的!
明明係一對新鞋但好似著到甩色咁?
依家係人影相都會影新娘鞋,
你俾隻新但係甩色的鞋我想點?
(仲要只係一隻!!)
佢話可以換過,
但係我都已經唔想再煩啦!
橫掂嗰個係你的牌子.

要俾分,
我會俾60分.
合格的原因只係因為佢的款式實在出面街搵唔到.
除咗最後製成品有瑕疵之外,
佢地雖然 by appointment,
但每一次上去招呼我的都係唔同人,
大家口供又唔一致,
令得我好唔舒服,
特別上一次去要交一件唔完整的貨俾我實在耿耿於懷!
佢收唔平架啦, 仲咁馬虎!!!

上回


No comments:

Blog Widget by LinkWithin