Sunday, August 16, 2009

火車頭越南餐室

爹娘呢期鐘意星期六搵我地一齊食晏,
要泊車通常我都唸去大坑,
平時用腳唔會去.
火車頭係爹鐘意的越南餐廳.

大大杯香葉自己剪,
仲有銀芽辣椒青檸.
(明明影咗相, 但係不翼而飛!)

火車頭湯河
有牛肉, 牛丸, 牛根.
牛肉都是薄薄的半生熟.
湯很濃, 超大碗,
其實兩個人食都得.

扎肉湯河
好多扎肉.

牛肉清湯加蒜蓉飽
蒜蓉飽梳咗氣淋咗.

豬潤湯河

雞肉串燒
估唔到幾得喎,
個汁都 ok.

四個人埋單唔平 HK$294

原來想餐後食小甜谷,
但係佢開三點 :(

火車頭越南餐室
地址 : 大坑浣紗街11號地下
電話 : 2882 8227
類別 : 越南菜

No comments:

Blog Widget by LinkWithin