Wednesday, August 12, 2009

凝冰可樂

新出品也,
他像小朋友的嚷著要試一下.
在金鐘地鐵站隔離的城巴站汽水機有售.

外表同普通可樂一樣.

一扭開瓶蓋, 立即起冰!

愈起愈多,
報紙上有分高中低級玩法添.

表面的可樂都變冰,
比沙冰更綿的冰碎.
味道跟普通可樂一樣,
不過呢個很冰凍, 很多氣!

還有星星找來的科學原理:
Yahoo 知識+
Wikipedia

2 comments:

BABY said...

cool~ wanna try!

芷蔚 said...

夏日限定, 唔知你返到黎仲有冇喎??

Blog Widget by LinkWithin