Sunday, July 19, 2009

蝸居::燈燈燈燈

有人說,
一支燈可以映照出主人的品味,
可以改變全屋的 style.
我只需要超級光亮~

客廳的燈,
不過之前都講過 :)

裡面有六個燈泡.

書房 (定衣帽間?) 的燈
玻璃水泡餅型,
內裡是外星球樣的玻璃球.
用米仔膽, 有八個頭好熱.

開燈後,
有幾棵燈燒了,
不過那些多角型玻璃球互相扣著,
都除不了水泡下來更換新燈 :p

主人房的燈,
外型跟書房的是一樣的,
不過這個內裡是水晶,
也是米仔膽, 也是好熱.

2 comments:

聶秀康 said...

米仔膽好易壞.而且光度一般,我家其中一枝燈都係8個頭.
第一枝幾靚清清地又大方.

芷蔚 said...

米仔膽真係好易壞! 開頭貪靚囉!
再換的時候咪向現實低頭... 用慳電膽真係慳好多~

Blog Widget by LinkWithin