Sunday, July 19, 2009

蝸居::洗水間

買的時候舊業主還沿用原裝的新樓附送的洗手間設備,
很嚇人...
我全屋破舊立新,
無論水管電線, 潔具廚具,
全部由頭從來.

洗手間最重要係一大片的鏡子 :)

地方淺陋,
師傅建議改為敞門,
洗水盤右方加上層架,
不過層架太亂, 冇影相.

毛巾獨愛七彩的 Tsumori Chisato,
不愛浴缸,
原來的位置改做企缸,
加上兩層三角架放置護理用品.

大大個洗手盤,
唔怕四圍都濕晒.
最唔鐘意那些碗型懶靚的設計,
上同下都要抹.

洗手間的磚,
用咗最多時間搵的部份,
行咗好多次駱克道, 還有旺角朗豪坊前唔知乜嘢名的裝修街.
白底暗紋加上閃銀 border.
後來加上射燈,
暗紋感覺更出色.
地板的磚也自認為很搭配,
是深灰的加閃粉. (可惜相片影得不好, 看不到那種低調的閃閃.)
磚的部份很貴,
都是意大利的貨.
不過洗水間地方不大,
都不會用上太多的磚,
豪小小吧... (自我催眠中...)

2 comments:

聶秀康 said...

妳揀隻磚幾靚.
上年我屋企都裝修,成日行砵蘭行睇才料都幾煩.我反而一定要浴缸浸浴,又好討懨碗狀的洗手盤,家中都是用方形的,可惜玻璃太大刷牙時好易弄污.

芷蔚 said...

砵蘭街選擇少啲囉, 灣仔啲款靚好多~
娘家都是企缸, 可能因為媽媽從小教育清洗浴缸好麻煩, 哈哈~

Blog Widget by LinkWithin