Monday, May 25, 2009

ShoeGirl::follow-up

ShoeGirl 的鞋已經攞咗.
不過好奇怪好鬆,
(下次有機會都係買番 39.5 就得啦.)
咁小姐就幫我加鞋墊,
加鞋墊同出面街買有乜分別呢?
分別係佢唔係就咁加個鞋墊,
佢要先除去鞋底塊皮再放鞋墊再舖番塊皮.
即係其實都冇特別 :p
只不過你得到你想要的鞋面拼你想要的鞋底.

由於加咗鞋墊,
對鞋又變咗有啲迫!
咁著咗一日之就腳趾尾起咗水泡啦 :(

再過多兩日,
小姐又打俾我 follow-up,
咁佢好好話可以再攞番對鞋俾佢再整,
雖然唔知道可以點整.

售後服務認真不錯,
OL 款式選擇都唔少,
價錢就尚可,
有心情有時間都可以再光顧.

No comments:

Blog Widget by LinkWithin