Sunday, May 17, 2009

南京!南京!

都唔知點解要睇啲咁沈重的史記.
不過結果拍得比我想像中冇咁沈重,
很多事情都輕輕帶過,
心裡面知道事實比影片更沈重一萬倍.

只能說:
活著真好,
活在歌舞昇平的年代更好.

暑假有好多戲一定要睇:
哈利波特–混血王子的背叛,
冰河世紀 3 大威龍駕到,
少女香奈兒,
變形金剛狂派再起,
未來戰士2018.
邊個去睇快啲舉手!

南京!南京! (IIB)
131 分鐘
導演: 陸川
演員: 中泉英雄, 范偉, 劉燁, 高圓圓
普通話對白,中英文字幕 1937年的12月南京城破開始。儘管有大批的國民黨士兵潰逃出城,但也仍然有大量不願意投降的士兵留了下來,在這座城市的街頭巷尾展開了無望而慘烈的抵抗。其中就有國民黨精銳部隊一員的陸劍雄(劉燁)。在抵抗最終失敗,數十萬中國人的鮮血終於染紅長江之後,南京全城淪為一片死地。唯一尚有生機存留的,就是位於金陵女子學院的“安全區”。在這裏,大量的難民因為拉貝的“納粹”身份而暫時獲得了喘息的機會。而實際主持安全區難民工作的,則是拉貝的秘書唐先生(范偉)和歸國女教師姜淑雲(高圓圓)。但是,在日軍的眼中,所謂“安全區”,只不過是一個囤積了大量女性資源的“倉庫”。最後,中國的女人們用她們的身軀拯救著隱藏在難民營的男人,也在拉貝面前書寫了一段中國人堅強的歷史。

3 comments:

Jellyfish said...

我要睇:
哈利波特–混血王子的背叛
冰河世紀 3 大威龍駕到


少女香奈兒<--講乜嫁?未聽過!

芷蔚 said...

溫完書啦?
少女香奈兒 --> Coco Chanel 的故事, Audrey Tautou 做 coco, 應該好靚架~

Jellyfish said...

咁我應該有聽過呢套戲.

Blog Widget by LinkWithin