Friday, May 8, 2009

DIY::手花 / 襟花

一早決定手花 / 襟花都要自己做,
因為想有珍珠 / 喱士襯番個主題 :p
自己做手作就麻麻地,
好彩我有創作總監 iris~

尋晚試過大約的程序,
整就唔難,
貼貼貼就得啦.

好似試妝咁,
呢個係第一版本:不過後尾唸唸吓覺得用同一種花好啲,
所以洗牌再黎過~
呵呵~~~

2 comments:

Jellyfish said...

好靚噃!
第日我結婚唔該幫我整埋丫!
(如果我嫁得出的話!)

芷蔚 said...

你一定嫁得出嘅~
到時你買料我出力啦 :)

Blog Widget by LinkWithin