Wednesday, March 11, 2009

如果你有親友去台灣

台灣的化妝品牌價廉物美,
所以每次有人旅遊的時候,
都會多口搭句幫忙購買.

Dr Wu 啦,
我的美麗日記啦,
寵愛之名,
牛爾等等.

不過台灣的藥妝店每月/每星期都有各種的減價貨品,
便宜多!
先上網睇一睇就更著數啦~

康是美
http://www.cosmed.com.tw/屈臣氏
http://www.watsons.com.tw/

No comments:

Blog Widget by LinkWithin