Wednesday, January 21, 2009

退款更換

如果每家店舖也有退款更換的服務,
那有多好!

聯想 1.
買衫太多時都係霎時衝動,
冷靜過後就覺得不要也罷.

聯想 2.
買的時候心想新上衣可以配襯某某不擺,
返到屋企發現顏色完全不相配,
亦冇其他能夠可穿的搭配,
灰爆!

聯想 3.
同時期買的東西太多,
有些覺得重覆了,
多一件唔多少一件唔少,
窮窮地寧願換回現金!

聯想 4.
新買之後發現有同事已經著咗件一式一樣的返工,
又或者係街度見到一個阿嬸著咗件一式一樣的,
咁件衫仲著唔著?

2 comments:

聶秀康 said...

在英國是有退款服務的.
那是常將衫小心穿一再釘價錢牌拿著單子就可款,現在馬莎,吉之島也有此服呢!

芷蔚 said...

zara, H&M 都有, 不過如果間間舗都有就好啦!

Blog Widget by LinkWithin