Sunday, January 18, 2009

執衫

其實真係要久唔久執吓個衣櫃,
咁就可以將籠底好耐冇著或者買咗唔記得嘅衣服由籠底移到籠面,
咁就好似又有新衫著啦!

4 comments:

聶秀康 said...

衫over100件,著來著去十零件...今個冬季零入貨.

芷蔚 said...

零入貨!!
你好厲害呀....
我一個禮拜唔買嘢都身痕啦....

聶秀康 said...

真的啊!
反而賣掉一些吾等洗的手錶...包括訂婚介.別人說:為何不留來紀念...都散了!留來作甚?

芷蔚 said...

那些 '禮物' 我都有保留下來,
印證了當年的刻骨銘心吖麻.
分手了,
也不代表不能作朋友啦 :)
我跟大部份的他都還很要好啦 :p

Blog Widget by LinkWithin