Wednesday, January 21, 2009

赤壁--決戰天下

比想像中好,
唔會吓吓講多過打!
其實由頭到尾都係唸住入去瞓.
點知睇完片頭覺得幾有氣勢,
咁就睇足全場.

我冇睇上集,
不過相信只要你略懂中國歷史就唔需要太多解釋準備.
故事的主體係赤壁之戰,
就係中國人式打仗咁簡單.
令我聯想到<戰狼 300>, 的中國版,
個人覺得中國版較細緻.
同埋主題較正面:
戰爭的沒有嬴的一方,
在感情上, 生命意義上,
雙方家都輸了.

林志玲好奇怪,
一時殘到爆,
一時靚到震.
梁朝偉同金城武非常唔突出,
但係張震好型.
最鐘意的反而係草人兄!

如果你問我推唔推介?
呢齣戲要去靚戲院睇至有氣勢囉,
有心想睇就入場唔好等 vcd 啦.

赤壁--決戰天下 (IIB)
片長: 141 分鐘
導演: 吳宇森
演員: 梁朝偉, 金城武, 張震, 林志玲, 張豐毅, 趙薇
普通話對白,中英文字幕
承接上集曹軍與吳、蜀三國對峙之緊張情勢,曹操得知吳、蜀兩國結盟,派出八十萬大軍及二千艘戰船南下,在長江赤壁對岸的烏林紮營,吳蜀兩國糧草不足,士兵數目遠不及曹軍,周渝及諸葛亮以智謀力轉乾坤,一連串激烈的陸路和水路交鋒,最終構成了中國歷史上千古傳頌的「赤壁之戰」!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin