Tuesday, December 30, 2008

買!買!買! 終於...

唔講唔知,
上一次買衫已經係 5 號!!
係衫或裙,
唔計配飾啦~

已經行咗好多地方都買唔到嘢.
竟然頭先蛇落街係公司樓下間日本舗買咗條黃色裙!
平時唔會入呢間覺得好貴嘅舗~

實在太渴啦~
依家舒服晒~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin