Wednesday, December 24, 2008

北方餃子源

突然間好想食北京厚皮餃子.
絕對好過灣仔碼頭好多.

鮮肉韭菜餃 (10 隻, HK$28)
淨白菜肉餃
山西手撕雞
手拍瓜
樣樣都好食, 又平.
埋單 HK$89

北方餃子源
地址 : 灣仔皇后大道東259號地下
電話 : 2838 8486
類別 : 北京菜

No comments:

Blog Widget by LinkWithin