Friday, October 17, 2008

燈燈燈燈送到了

新的廳燈終於都送到了,
返屋企一開燈的時候,
簡直好似裝咗個太陽係屋企咁呀!
超正!
我最鐘意光猛大廳~

好似太陽咁溫暖~

No comments:

Blog Widget by LinkWithin