Friday, October 31, 2008

洛杉磯愛樂樂團音樂會

真係唔識欣賞,
可能細個上音樂堂唔多留心.
全場坐立不安,
屏息靜氣,
真係好怕要靜英英坐定定.

大部份時間我都係好想瞓... :p
應該買隻 CD 番屋企做安眠曲!
唔眼瞓係因為我想睇吓同場的董建華會唔會打呵欠??
演奏第一首同唔係節目表裡面送的那二首比較輕快就好少少囉~
音樂會真係唔係好啱我.

節目詳情:
洛杉磯愛樂樂團音樂會
音樂總監: 埃薩 ‧貝卡‧沙羅倫

節目
30.10
法雅 舞曲三首,選自《魔法師之戀》
德布西 海
拉威爾 鵝媽媽組曲
拉威爾 波雷羅舞曲

No comments:

Blog Widget by LinkWithin