Thursday, July 24, 2008

蝙蝠俠 - 黑夜之神

好好睇! 好好睇! 好好睇!
(雖然都有好多爭議的地方.)
一定要入戲院睇嘅戲囉.

唔鐘意冇用舊的城市景,
但係又好鐘意 ifc 夜景喎.

蝙蝠俠一貫木獨,
小丑同雙面人都超型!!

片長兩個半鐘,
最緊要揀間舒服嘅戲院.

官方簡介:
繼《蝙蝠俠-俠影之謎》後,導演基斯杜化路蘭及飾演蝙蝠俠/榮布斯的基斯頓比爾再度攜手合作萬眾矚目的《蝙蝠俠-黑夜之神》。在這部新作中,蝙蝠俠繼續他對抗罪惡的正義旅程,並在葛咸城探長占哥頓與律師鄧夏維的協助下,屢建奇功。但這個正義組合會將面臨前所未有的挑戰,葛咸城將被極度邪惡的魔頭「小丑」搞得翻天覆地,且直接向蝙蝠俠宣戰。

No comments:

Blog Widget by LinkWithin