Thursday, May 29, 2008

媽媽的智慧

媽媽係一種神奇的生物.
佢地有奇妙的智慧.

地震的新聞增進咗佢地對地理的常識,
旅途上的每一座山, 每一條乾涸的河,
佢地都會話係因為 '地殼的變動'.

朝早洗面,
媽話俾條毛巾我, 話: 乾淨架.
我攞上手, 濕濕地,
好懷疑, 你知唔知乜嘢叫乾淨架?.
我話: 唔係喎, 有味喎.
佢好堅持: 唔污穢架, 未即係乾淨囉.
(其實係條手巾未乾已經放入膠袋.)

當然都要讚一讚佢,
係無廚房加酒店緊餘的資源底下,
佢地去超級市場市場買雞蛋,
然後返酒店用電熱水壺烚熟啲蛋.

而契媽去到每一個地方都要格價,
呢樣平, 嗰樣貴.
難道要係柏斯買平咗五毫子的六卷厠紙返悉尼?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin