Thursday, April 10, 2008

假嘢

我唔明白.

公司有各式 quota.
未能完成指定的 quota 係需要扣除薪金.
但係其實公司所提出的 quota 絕對唔難達到.
都係正常 update 吓, cold call 吓.
一般勤勤力力, 可以係一個禮拜內能夠完成.

你唔好亂攪個系統啦,
入埋晒啲假嘢!
我真係有用架!
咁大個人, 自律吓啦!!

No comments:

Blog Widget by LinkWithin